Production

  ขั้นตอนที่ 1 นำไม้ยางพาราแปรรูปเข้าถังอัดน้ำยา อัดน้ำยาด้วยระบบสุญญากาศ

  ขั้นตอนที่ 2  นำไม้ที่ผ่านการอัดน้ำยาแล้ว เข้าห้องอบไม้ (BOLLER) ด้วยความร้อน 40-70 องศาเซลเซียส เอาความร้อนไล่ความชื้นในเนื้อไม้ยางพาราให้แห้งโดยใช้เครื่องมิเตอร์วัดความชื้นให้เหลือความชื้น 12-18% ระยะเวลาในการอบไม้ประมาณ 7-12 วัน ทั่งนี้แล้วแต่ขนาดของเนื้อไม้
  ขั้นตอนที่ 3 นำไม้ที่ผ่านการอัดน้ำยาและอบแห้ง มาไสให้เรียบและตัดขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ แล้วนำมาประกอบเป็นรูปพาเลท
  ขั้นตอนที่ 4 นำพาเลทที่พร้อมส่งเข้าห้องอบโดยตั้งอุณหภูมิต้องให้แกนกลางของไม้ได้รับความร้อนไม่น้อยกว่า 56 องศาเซลเซียส ภายในระยะเวลา 30 นาที (ตามข้อกำหนด ISPM ฉบับที่ 15 International Standards For Phytosanitary Measures) โดยใช้เครื่องหมาย IPPC เป็นสัญญาลักษณ์

  ขั้นตอนที่ 5 ประทับตราเครื่องหมาย IPPC ตรวจสอบพาเลทแล้วส่งมอบให้ลูกค้า

เรายินดีให้คำปรึกษาด้านการออกแบบพาเลทไม้ตามความต้องการของลูกค้า
  ติดต่อ หจก. พี พี วูด โปรดักท์  Tel : 034-491661 , 080-4439898 ​, 081-8580708
Powered by MakeWebEasy.com